Stavební bytové družstvo Družba Pardubice

Stavební bytové družstvo Družba Pardubice

Profesionální a komplexní služby správy a údržby bytových domů.

Komplexní služby od správy po údržbu

Komplexní služby od správy po údržbu

SBD Družba Pardubice poskytuje veškeré služby pro správu bytových domů.

 Účetnictví, správa, údržba i provoz

Účetnictví, správa, údržba i provoz

SBD Družba Pardubice zajišťuje pro společenství vlastníků bytových jednotek s právní subjektivitou jejich účetnictví, správu, údržbu a provoz.

Technické oddělení (410)

Úvod> O družstvu> Oddělení> Technické oddělení (410)

Činnost technického oddělení zajišťuje pět pracovníků na pozicích techniků a 9 pracovníků údržby (včetně revize elektro a plynu), jedna pracovnice pro administrativu údržby a skladového hospodářství družstva a jeden dělník pro správu a provoz družstva. Vedoucí oddělení je Ivan Růžička.

Referenti a jejich náplň práce

Ing. Ilona Marková, technik

 • Zajišťování údržby a oprav nebytového fondu, konzultace a vazby na nájemníky.
 • Technik pro jednotlivé samosprávy a SVJ.
 • Vyřizování uplatněných reklamací, vyřizování stavebních povolení a ohlášení úprav na stavebních úřadech.
 • Zajišťování stavebního dozoru na prováděných rekonstrukcích, technická konzultace před uzavřením SOD.
 • Zastupuje vedoucího oddělení
 • Kontroly a technické prohlídky bytů
 • Příprava podkladů pro výběrová řízení.

Tereza Votkeová, technik

 • Zajišťování údržby a stavebních oprav bytového fondu ve vlastnictví družstva
 • Zajišťování údržby a stavebních oprav na bytovém fondu ve vlastnictví SVJ na základě smlouvy o dílo
 • Provádění stavebního dozoru na probíhajících rekonstrukcích, technické poradenství před uzavřením SOD
 • Kontroly a technické prohlídky bytů
 • Vyřizování a kontrola uplatněných reklamací díla
 • Jednání se stavebním úřadem, orgány státní správy, ohlášení změn užívání nemovitostí, stavební povolení
 • Příprava podkladů pro výběrová řízení

Ivana Frauenbergová, technik – SOD

 • Ověřuje platnost zápisů ze schůzí pro vypsání výběrových řízení
 • Vyřizování korespondence pro technické oddělení.
 • Vypracování smluv o dílo.
 • Příprava smluv nájemních, konzultace se zástupci SA a SVJ.
 • Kompletní evidence smluvních vztahů, tabulkové přehledy.

Jitka Rozová, technik - voda , topení

 • Přezkoušení patních vodoměrů studené vody, registrace bytových vodoměrů.
 • Zajištění oprav a montáže rozdělovače topných nákladů.
 • Zajišťování termoregulace, přejímka rekonstrukcí ÚT, TUV, SV.
 • Odborný dohled při rekonstrukci kanalizačních rozvodů a technických zařízení budov.

Jaroslav Votke, technik VTZ, PO a BOZP

 • Zajištění údržby a oprav výtahů, kontrola servisu výtahů.
 • Revize výtahů, elektro a hromosvodů.
 • Revize kotelen,kontroly a technické prohlídky bytů
 • Měření a diagnostika vlhkosti v bytech.
 • Zpracování posudků a cenových nabídek rekonstrukcí rozvodů v bytových domech
 • Revize tlakových nádob, revize plynu.
 • Evidence revizí na bytových domech.
 • Školení BOZP , PO a referentských řidičů.

Milan Kosina, mistr – údržba

 • Řídí pracovníky údržby, referenta ekonomiky a skladu garážmistra.
 • Zajišťuje údržbu a opravy bytového fondu v oboru elektroi, rekonstrukce bytových jader, opravy živičných střech, revize elektro a plyn, kanalizační a vodoinstalaterské práce
 • Zajišťuje nákup a dovoz materiálu do skladu pro zakázky i prodejnu.
 • Připravuje podklady k uzavření smluv na prováděné práce.

Miroslava Půlpánová, referent - ekonomika, sklad

 • Provádí kontrolu a fakturaci zakázek
 • Zajišťuje výdej i prodej materiálu ze skladu pro samosprávy, údržbu družstva i cizí zákazníky.
 • Zajišťuje příjem a evidenci veškerého materiálu a prodejů.
 • Zajišťuje nákup a dovoz materiálu do skladu pro zakázky i prodejnu.
 • Zajišťuje příjem a evidenci veškerého materiálu a prodejů.
 • Sleduje a vyhodnocuje náklady údržby

Ivo Baše, garážmistr, řidič, zástup skladu

 • Zajišťuje výdej i prodej materiálu ze skladu.
 • Zajišťuje drobnou údržbu areálů SBD.
 • Zjišťuje evidenci vozidel SBD, kontrolu a výkazy jízd, opravy a technické prohlídky.
 • Eviduje spotřebu a ujeté km vozidel družstva

Martin Koreček

 • Revize plyn