Stavební bytové družstvo Družba Pardubice

Stavební bytové družstvo Družba Pardubice

Profesionální a komplexní služby správy a údržby bytových domů.

Komplexní služby od správy po údržbu

Komplexní služby od správy po údržbu

SBD Družba Pardubice poskytuje veškeré služby pro správu bytových domů.

 Účetnictví, správa, údržba i provoz

Účetnictví, správa, údržba i provoz

SBD Družba Pardubice zajišťuje pro společenství vlastníků bytových jednotek s právní subjektivitou jejich účetnictví, správu, údržbu a provoz.

Technické oddělení (410)

Úvod> O družstvu> Oddělení> Technické oddělení (410)

Činnost technického oddělení zajišťují tři pracovníci na pozicích techniků a 8 pracovníků údržby (včetně revize plynu), jedna pracovnice pro administrativu údržby a skladového hospodářství družstva a jeden dělník pro správu a provoz družstva. Vedoucí oddělení je Ivan Růžička.

Referenti a jejich náplň práce

Milan Janoušek, technik

 • sleduje technický stav domů a bytů dle rozdělovníku působnosti,
 • řeší ve spolupráci se SA a SVJ problémy technického rázu (střechy, balkony, fasády apod.),
 • zajišťuje opravy a údržbu zjištěním závad ve spolupráci se SA a SVJ,
 • účastní se technických prohlídek objektů,
 • písemně komunikuje se SA a SVJ o technickém stavu objektu,
 • vede řádnou evidenci o opravách a údržbě,
 • zajišťuje vhodné dodavatele na opravy a údržbu po dohodě se SA nebo SVJ,
 • spolupracuje na přípravě výběrových řízení a při přípravě podkladů pro zadání apod.,
 • navrhuje technická řešení na odstraňování závad,
 • spolupracuje s dodavateli na technologii řešení oprav,
 • provádí odborný stavební dohled,
 • kontroluje a přebírá skutečně provedené práce, případně jejich části před uzavřením,
 • zajišťuje vytýčení inženýrských sítí,
 • likviduje faktury za provedené práce pro SA a SVJ,
 • vyřizuje reklamace,
 • jedná s úřady státní správy, Hasičským záchranným sborem, Krajskou hygienickou stanicí apod.,
 • vyřizuje doklady pro stavební řízení (stavební povolení, ohlášení, kolaudace, apod.),
 • vystavuje objednávky na drobné dílčí opravy,
 • spolupracuje při zajišťování smluv na nebytové prostory – střecha, reklamy na domech, přebírá umístěná reklamní zařízení,
 • plní další úkoly a pokyny vedoucího oddělení související s náplní pracovní funkce

Ivana Frauenbergová, technik – SOD

 • Ověřuje platnost zápisů ze schůzí pro vypsání výběrových řízení
 • Vyřizování korespondence pro technické oddělení.
 • Vypracování smluv o dílo.
 • Příprava smluv nájemních, konzultace se zástupci SA a SVJ.
 • Kompletní evidence smluvních vztahů, tabulkové přehledy.
 • Přezkoušení patních vodoměrů studené vody, registrace bytových vodoměrů.
 • Zajištění oprav a montáže rozdělovače topných nákladů.
 • Zajišťování termoregulace, přejímka rekonstrukcí ÚT, TUV, SV.
 • Odborný dohled při rekonstrukci kanalizačních rozvodů a technických zařízení budov.

Jaroslav Votke, technik VTZ, PO a BOZP

 • Zajištění údržby a oprav výtahů, kontrola servisu výtahů.
 • Revize výtahů, elektro a hromosvodů.
 • Revize kotelen,kontroly a technické prohlídky bytů
 • Měření a diagnostika vlhkosti v bytech.
 • Zpracování posudků a cenových nabídek rekonstrukcí rozvodů v bytových domech
 • Revize tlakových nádob, revize plynu.
 • Evidence revizí na bytových domech.
 • Školení BOZP , PO a referentských řidičů.

Ladislav Semonský, mistr – údržba

 • Řídí pracovníky údržby, referenta ekonomiky a skladu garážmistra.
 • Zajišťuje údržbu a opravy bytového fondu v oboru elektroi, rekonstrukce bytových jader, opravy živičných střech, revize elektro a plyn, kanalizační a vodoinstalaterské práce
 • Zajišťuje nákup a dovoz materiálu do skladu pro zakázky i prodejnu.
 • Připravuje podklady k uzavření smluv na prováděné práce.

Lenka Řezníčková, referent - ekonomika, sklad

 • Provádí kontrolu a fakturaci zakázek
 • Zajišťuje výdej i prodej materiálu ze skladu pro samosprávy, údržbu družstva i cizí zákazníky.
 • Zajišťuje příjem a evidenci veškerého materiálu a prodejů.
 • Zajišťuje nákup a dovoz materiálu do skladu pro zakázky i prodejnu.
 • Zajišťuje příjem a evidenci veškerého materiálu a prodejů.
 • Sleduje a vyhodnocuje náklady údržby

garážmistr, řidič, zástup skladu

 • Zajišťuje výdej i prodej materiálu ze skladu.
 • Zajišťuje drobnou údržbu areálů SBD.
 • Zjišťuje evidenci vozidel SBD, kontrolu a výkazy jízd, opravy a technické prohlídky.
 • Eviduje spotřebu a ujeté km vozidel družstva

Martin Koreček

 • Revize plyn