Stavební bytové družstvo Družba Pardubice

Stavební bytové družstvo Družba Pardubice

Profesionální a komplexní služby správy a údržby bytových domů.

Komplexní služby od správy po údržbu

Komplexní služby od správy po údržbu

SBD Družba Pardubice poskytuje veškeré služby pro správu bytových domů.

 Účetnictví, správa, údržba i provoz

Účetnictví, správa, údržba i provoz

SBD Družba Pardubice zajišťuje pro společenství vlastníků bytových jednotek s právní subjektivitou jejich účetnictví, správu, údržbu a provoz.

Stavební bytové družstvo Družba Pardubice

Úvod> O družstvu

Stavební bytové družstvo Družba Pardubice

Stavební bytové družstvo Družba vzniklo 7. října 1959. V letech 1973 až 1981 získalo prioritní postavení v rámci okresu, neboť byla postupně včleněna menší družstva jako SBD Prefa Pardubice, SBD Dopravních staveb Pardubice, SBD Stavebního podniku města Pardubic, SBD pracovníků TESLA Pardubice, SBD zaměstnanců n.p. Průmstav Pardubice, SBD MÍR Synthesia Semtín, SBD občanů Pardubice, SBD Holice v Čechách, Družstvo pro výstavbu a správu garáží Pardubice a naposledy OSBD Pardubice, které ještě předtím převzalo SBD občanů Přelouč, SBD občanů Sezemice, SBD občanů Horní Jelení a další, menší družstva v okrese.

Na konci osmdesátých let se kromě správy a údržby vlastního nebytového a bytového fondu zabývalo velmi intenzivně výstavbou bytových jednotek, kde však přecházelo spíše na dodavatelskou formu výstavby. V rámci povolené jiné hospodářské činnosti provozovalo družstvo externí nákladní dopravu, prodej řeziva, výrobu a prodej lešeňových podlážek.

Po roce 1990 družstvo utlumilo výstavbu nových bytů a nyní se soustřeďuje především na správu, údržbu a provoz vlastního bytového a nebytového fondu. Naprosto zásadní změnu do života družstva přinesl zákona č. 72/94 Sb., o vlastnictví bytů, kterým je dosud majetek družstva předáván do vlastnictví, resp. spoluvlastnictví dosavadním členům družstva. To se dotýká veškeré činnosti všech odborností družstva a nastolilo zcela jinou filozofii v majetkoprávních vztazích do té doby družstevních bytů.

S ohledem na probíhající převody bytů do osobního vlastnictví členů zajišťuje družstvo pro takto vzniklá společenství vlastníků bytových jednotek s právní subjektivitou jejich účetnictví, správu, údržbu a provoz. V tomto smyslu také postupně přeskupuje své organizační útvary a velmi pozvolna přechází na pozici správce bytového majetku a nikoliv vlastníka. Tento přerod proběhne odhadem v horizontu maximálně deseti let.