Stavební bytové družstvo Družba Pardubice

Stavební bytové družstvo Družba Pardubice

Profesionální a komplexní služby správy a údržby bytových domů.

Komplexní služby od správy po údržbu

Komplexní služby od správy po údržbu

SBD Družba Pardubice poskytuje veškeré služby pro správu bytových domů.

 Účetnictví, správa, údržba i provoz

Účetnictví, správa, údržba i provoz

SBD Družba Pardubice zajišťuje pro společenství vlastníků bytových jednotek s právní subjektivitou jejich účetnictví, správu, údržbu a provoz.

Ekonomický úsek (300)

Úvod> O družstvu> Oddělení> Ekonomický úsek (300)

 

Ekonomickým náměstkem je Ing. Milan Žák.

Ekonomický úsek

Jak je i z organizačního schématu zřejmé, náplň práce ekonomického úseku zahrnuje klasické činnosti.

  • Účetnictví, to zajišťuje sledování hospodaření i podle středisek v zásadním členění bytový fond (až podle jednotlivých domů – samospráv), správa, úsek služeb vč. prodeje. Náročnou agendu představuje sledování platební morálky uživatelů bytů a vymáhání pohledávek.
  • Financování veškerých potřeb družstva, včetně úvěrování.
  • Daně s vazbou na daňovou legislativu v ČR.
  • Plán, rozpočet představuje nejen zpracování záměrů, cílů družstva, ale zejména kalkulaci nákladů na bydlení podle jednotlivých b.j. – resp. uživatelů.
  • Vedení účetnictví třetím subjektům, zejména společenstvím vlastníků jednotek návazně na komplexní správu domů, kterou pro ně družstvo na smluvním základě zajišťuje.
  • Mzdová agenda, ať již pro zaměstnance družstva v řádném pracovním poměru, tak i pro bytový fond.

Ekonomika bytového družstva má, tak jako jiné odvětví hospodářství, svá specifika.Je ovlivněna, mimo jiné, převody bytů do osobního vlastnictví členům družstva ( rozdáváním majetku) dle platné legislativy.

Výraznou zvláštností financování potřeb družstva je systém přijímaných záloh (měsíčně od cca 5 500 uživatelů) a vedle toho poskytovaných záloh dodavatelům služeb (zejména energií) k řádnému bydlení nutných.

To má své výrazné dopady do účetnictví, bez využití výpočetní techniky dnes nepředstavitelné.