Stavební bytové družstvo Družba Pardubice

Stavební bytové družstvo Družba Pardubice

Profesionální a komplexní služby správy a údržby bytových domů.

Komplexní služby od správy po údržbu

Komplexní služby od správy po údržbu

SBD Družba Pardubice poskytuje veškeré služby pro správu bytových domů.

 Účetnictví, správa, údržba i provoz

Účetnictví, správa, údržba i provoz

SBD Družba Pardubice zajišťuje pro společenství vlastníků bytových jednotek s právní subjektivitou jejich účetnictví, správu, údržbu a provoz.

Oddělení účetnictví (310)

Úvod> O družstvu> Oddělení> Oddělení účetnictví (310)

Činnost oddělení účetnictví (dále jen OÚ) zajišťuje v současné době dvanáct pracovníků a to vedoucí oddělení a jedenáct referentů. Vedoucím oddělení je Renata Voralová.

Referenti a jejich náplň práce

Marcela Zelená

 • Evidence týkající se úhrad spojených s bydlením (dále jen nájemné) Především se jedná o kontrolu měsíčních úhrad nájemného a jeho správnou výši, upomínky za opožděné platby a vyúčtování poplatků z prodlení (penále). Zde se sjednává způsob úhrad nájemného, tzn. SIPO, inkaso,   sporožiro a trvalé příkazy. Potvrzují zaplacení nájemného pro převody bytů, výměny bytů a doklady pro sociální úřady.
 • Kontrola úhrad za vyúčtování služeb (T+V) a jejich správnou výši, včetně upomínek a poplatků z prodlení.
 • Potvrzení úhrady za T+V pro převody a výměny.

Anna Kopová

 • Zaúčtování výpisů a veškerých plateb družstva.
 • Účetnictví jednotlivým Společenství vlastníků jednotek a s tím spojenou veškerou agendu dle sepsaných smluv o správě domu.

Lenka Smíšková

 • Účetnictví jednotlivým Společenství vlastníků jednotek a s tím spojenou veškerou agendu dle sepsaných smluv o správě domu.

Ivana Bubeníčková

 • Účetnictví jednotlivým Společenství vlastníků jednotek a s tím spojenou veškerou agendu dle sepsaných smluv o správě domu.

Naděžda Kafková

 • Účetnictví jednotlivým Společenství vlastníků jednotek a s tím spojenou veškerou agendu dle sepsaných smluv o správě domu.

Bc. Lucie Dolková

 • Účetnictví jednotlivým Společenství vlastníků jednotek a s tím spojenou veškerou agendu dle sepsaných smluv o správě domu.

Jana Lutrová

 • Účetnictví jednotlivým Společenství vlastníků jednotek a s tím spojenou veškerou agendu dle sepsaných smluv o správě domu.

Petra Pohlová

 • Účetnictví jednotlivým Společenství vlastníků jednotek a s tím spojenou veškerou agendu dle sepsaných smluv o správě domu.

Zuzana Řezníčková

 • Rozpočty
 • Nájemné

Ladislava Mládková

 • Zajišťuje agendu ve vztahu k peněžním ústavům. Jedná se především o investiční úvěry z doby výstavby (tzv. anuity) a úvěry na opravy domů velkého rozsahu. S úvěry na opravy domů velkého rozsahu souvisí i jednání s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a.s. o možnostech poskytnutí např. dotace na úroky z úvěrů.
 • Další činností je zajištění agendy daně z přidané hodnoty v činnosti družstva.
 • Zajišťuje fakturaci.
 • Zajišťuje finanční výpomoc.

Hana Kopicová

 • Zajišťuje agendu pokladní služby.
 • Zajišťuje fakturaci a bankovní operace.