Stavební bytové družstvo Družba Pardubice

Stavební bytové družstvo Družba Pardubice

Profesionální a komplexní služby správy a údržby bytových domů.

Komplexní služby od správy po údržbu

Komplexní služby od správy po údržbu

SBD Družba Pardubice poskytuje veškeré služby pro správu bytových domů.

 Účetnictví, správa, údržba i provoz

Účetnictví, správa, údržba i provoz

SBD Družba Pardubice zajišťuje pro společenství vlastníků bytových jednotek s právní subjektivitou jejich účetnictví, správu, údržbu a provoz.

Oddělení organizačně-právní (220)

Úvod> Oddělení> Oddělení organizačně-právní (220)

Činnost oddělení organizačně právního (dále jen OOP) zajišťuje v současné době 5 pracovníků – vedoucí oddělení a 4 referenti . Vedoucím oddělení je Ing. Milan Žák.

Referenti a jejich náplň práce

Zdeněk Kašpar

 • Právní agenda.
 • Agenda vymáhání dlužných pohledávek spojených s bydlením.
 • Dohody o splátkách.
 • Organizační záležitosti.

Šárka Drtinová

 • Agenda evidence nemovitostí družstva, pozemky, převody garáží.
 • Zpracování přiznání k dani darovací, k dani z nemovitosti a k dani z převodu nemovitosti.
 • Právní agenda.
 • Dohody o splátkách.
 • Vnitřní legislativa družstva.
 • Agenda vydávání informačního občasníků IN.

Dana Koláčková

 • Spolupráce s výbory SA, zmocněnci a delegáty.
 • Zajišťování svolání a průběhu ustavujících shromáždění nově vzniklých SVJ s právní subjektivitou.
 • Vyřizování stížností.
 • Evidence zápisů z členských schůzí SA, SVJ a shromáždění delegátů.
 • Organizační záležitosti.
 • Vydávání AZ Zpravodaje.

Romana Kochová Handlířová

 • Členství v družstvu – přihlášky, ukončení členství.
 • Převody členských práv a povinností.
 • Změny vlastníků jednotek.
 • Výměny, podnájmy bytů a garáží.
 • Evidence členů.
 • Evidence bytů a garáží.
 • Vyřizování dědictví a nájmu bytů a garáží po rozvodu manželství.